Nezabúdame...9. september je deň venovaný spomienke na obete holokaustu a rasového násilia a výzvou k zápasu proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek forme útlaku a diskriminácie.
Aj na našej škole sme si pripomenuli reláciou v školskom rozhlase smutné 80. výročie vydania Židovského kódexu, ktorý časť obyvateľov Slovenskej republiky obral o ich osobné, občianske, náboženské a spoločenské práva a spravil z nich občanov druhej kategórie bojujúcich o vlastné prežitie. Minútou ticha sme v triedach vzdali úctu všetkým obetiam holokaustu a rasového násilia. Takýmito spomienkami preukazujeme ľudskosť. Uvedomujeme si podstatu demokracie a nenahraditeľné miesto ľudských práv v našej spoločnosti. Vybraní žiaci septimy Nikol Smilková a Vladimír Hatala sa s Mgr. Karkošiakovou zúčastnili spomienkovej tryzny Nezabudnutí susedia priamo v synagóge v Ružomberku.
Nezabúdame...

Mgr. Karkošiaková, Mgr. TomajkováMgr. Ivana Tomajková, tomajkova@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok