PLENÁRNA A TRIEDNE SCHÔDZE RADY RODIČOV

Dňa 16. 9. 2021 (štvrtok) sa uskutočnia schôdze Rady rodičov.

Dňa 16. 9. 2021 (štvrtok) sa o 15. 30 hod. uskutoční plenárna schôdza Rady rodičov pri Gymnáziu v Ružomberku a triedne schôdze RR.
Triedne schôdze v triedach I.A, I.B, II.A, II.B, príma a sekunda začnú o 14.45 hod. a výbor Rady rodičov zasadne o 15.00 hod. v multimediálnej učebni.
V rámci plenárnej schôdze Rady rodičov sa uskutočnia aj voľby zástupcov rodičov do Rady školy, preto prosíme rodičov o účasť na plenárnej schôdzi RR. V prípade, že sa prvého kola volieb nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, voľby sa zopakujú druhým kolom.
Po ich ukončení budú mať rodičia možnosť oboznámiť sa s priebežnými študijnými výsledkami, správaním a dochádzkou svojich detí.
Tešíme sa na stretnutie.

Mgr.Iveta Kmeťová, kmetova@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok