Poďakovanie

V auguste 2021 ukončil pôsobenie v našej inštitúcii pán riaditeľ PhDr. Miroslav Druska.

Na Gymnáziu v Ružomberku strávil PhDr. Miroslav Druska celý svoj profesionálny život, najprv v pozícii učiteľa dejepisu a občianskej náuky, neskôr ako zástupca riaditeľa školy, až napokon zastával post riaditeľa školy. Škola si pod jeho vedením udržiavala status inštitúcie s kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom. Jeho nezabudnuteľný hlas, pomalá a rozvážna chôdza budú chýbať nielen kolegom a študentom, ktorých učil, ale i tým, ktorých neučil a poznali ho z „chodieb“ a iných priestorov školy. V našej škole zanechal počas mnohých rokov kus svojho srdca a umu. Touto cestou vyjadrujeme úprimnú vďaku za roky strávené na našom gymnáziu. Do jeho ďalších rokov mu želáme, pevné zdravie, lebo to je to najdôležitejšie. Prajeme mu, aby si ešte dlho užíval kľud, ktorého sa mu v školskom prostredí veľa nedoprialo. Nech nachádza relax v prírode, kde sa isto bude venovať svojim záľubám.

                                                                                   Mgr. Bc. Iveta Kmeťová
                                                                                          riaditeľka školy                                                                                Mgr.Iveta Kmeťová, kmetova@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok