Začiatok školského roka 2021/2022Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. 9. 2021 (štvrtok).

Študenti sa zhromaždia vo svojich kmeňových triedach, študenti 1. ročníka osemročného a štvorročného vzdelávacieho programu vo vestibule školy.
Študenti budú prichádzať do školy, vzhľadom na pandémiu COVID-19, podľa nasledujúceho časového harmonogramu:
8.00 hod. - študenti tried: príma, I.A, I.B
8.15 hod. - študenti tried: IV.A, IV.B, oktáva, septima
8.25 hod. - študenti tried: III.A, III.B, II.A, II.B, sexta
8.35 hod. - študenti tried: sekunda, tercia, kvarta, kvinta

Prosíme dodržať nasledujúce pokyny:
• Študent pri vchode do priestorov školy má nasadené rúško, vykoná dezinfekciu rúk a bude mu zmeraná teplota.
Rúško je povinné používať v interiéri školy denne počas celého dňa tráveného v škole.
• Študent je povinný pri prvom nástupe do školy predložiť vyplnené tlačivo – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage, študenti prvého ročníka a prímy ho prinesú vytlačené a podpísané.
• Nezabudnite si priniesť prezuvky.

Škola prevádzkuje aj školskú jedáleň. Stravovanie sa začne 6. septembra 2021. Študenti si môžu kúpiť lístky a prihlásiť sa na obed u vedúcej školskej jedálne už 2. a 3.septembra 2021.

Fungovanie školy v školskom roku 2021/2022 sa riadi covid automatom a školským semaforom
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                          riaditeľ školy                                                                                

PhDr. Miroslav Druska, riaditeľ školy, druska@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok