Exkurzia v rodnom dome Andreja HlinkuAndrej Hlinka bol významný slovenský národovec, politik a kňaz. Narodil sa 27. 09. 1864 v Černovej. Andrej Hlinka pomáhal šíriť vzdelanie a vieru. Finančne prispel na stavbu budovy pôvodnej rímskokatolíckej chlapčenskej ľudovej školy v Ružomberku. Andrej Hlinka daroval prostriedky aj na rímskokatolícky sirotinec a chudobinec. Založil spolok triezlivosti aj svojpomocné spolky a združenia pre roľníkov. Na stavbu Kultúrneho domu A. Hlinku boli použité finančné prostriedky zo zbierok amerických Slovákov a výnosy z majetku A. Hlinku. V roku 1907 sa stal spoluzakladateľom Ľudovej banky v Ružomberku.

Na exkurzii v rodnom dome A. Hlinku v Černovej si študenti sexty pozreli expozíciu o jeho živote a diele. Našli tu informačné panely aj voskovú figurínu A. Hlinku. Súčasťou expozície bola miestnosť s dobovým nábytkom, osobnými vecami a rukopismi A. Hlinku. Študenti videli napr. jeho cestovný pas či kňazské rúcho. Z výkladu sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o živote, o kňazskom povolaní, ale aj o politickom pôsobení Andreja Hlinku. Študenti sexty navštívili aj pamätné miesto Černovskej tragédie z roku 1907. Tieto udalosti im pripomenula pamätná tabuľa na mieste tragickej udalosti.

                                                                                                                                            Mgr. Ivana TomajkováMgr. Ivana Tomajková, tomajkova@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok