Okresné kolo matematickej olympiády

Žiaci prímy a sekundy sa veľmi úspešne popasovali s úlohami OK MO.

Dňa 31.marca 2021 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády žiakov základných škôl a prímy až tercie osemročných gymnázií. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa organizovalo online formou.
Veľmi úspešne nás reprezentovali hlavne žiaci prímy (kategória Z6: šiesty ročník ZŠ a príma OG).
Z 30 súťažiacich žiakov rôznych škôl okresu sa naši primáni umiestnili na popredných miestach a stali sa zároveň úspešnými riešiteľmi :
Dorota Pitáková – 1.miesto
Michaela Horváthová – 1.miesto
Matúš Cibík – 2.miesto
Michaela Chovanová – 4.miesto
Natália Lukáčová – 5.miesto
Matúš Hubáček – 6.miesto
V tejto kategórii súťažil i Norbert Hoferica, ktorému chýbalo veľmi málo do úspešného riešiteľa.
V kategórii Z7 (žiaci siedmeho ročníka ZŠ a sekunda osemročných gymnázií) našu školu veľmi pekne reprezentovala Sofia Penjaková, ktorá sa umiestnila na 4.mieste a stala sa takisto úspešnou riešiteľkou.
Všetkým žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme ešte veľa radosti a úspechov pri skúmaní tajov matematiky.

Mgr.Iveta Kmeťová, kmetova@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok