Školské online kolo Pytagoriády

Pytagoriáda sa uskutočnila, aj keď výuka pokračuje dištančne.

Dňa 10.decembra sa uskutočnilo on line školské kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho žiaci prímy, sekundy a tercie. Víťazi jednotlivých kategórií sú: príma: Horváthová Michaela a Pitáková Dorota, ktoré získali 22 bodov; sekunda: Pagáčová Gabriela – 19 bodov a tercia: Palčinská Natália – 21 bodov. Počet úspešných riešiteľov je: príma – 13 ; sekunda – 4; tercia – 10 žiakov. Všetkým k výsledku blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.Mgr.Iveta Kmeťová, kmetova@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok