Úradné dni počas letných prázdninPočas letných prázdnin bude škola otvorená v týchto dňoch

v čase od 9. 00 hod. do 11. 00 hod.01.07. - 03.07. 2020

20.07. - 31.07. 2020

17.08. - 31.08. 2020


                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                          riaditeľ školy                                                                                

PhDr. Miroslav Druska, riaditeľ školy, druska@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok