Vyhodnotenie súťaže „Štefánikov list - Štefánikova pohľadnica“

Naši francúzštinári obsadili popredné miesta v celoslovenskej súťaži "Štefánikov list - Štefánikova pohľadnica" .

V rámci podujatia Noc výskumníkov 2019 sa v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže v kreatívnom písaní "Štefánikov list (kategória stredné školy)" "Štefánikova pohľadnica (kategória základné školy) ". Z našej školy sa do súťaže zapojili študenti viacerých tried, ktorí si pod vedením p.Kmeťovej v rámci hodín francúzskeho jazyka pripomenuli život M.R.Štefánika ako i 100.výročie od jeho leteckej nehody.
Zadaním bolo napísať pohľadnicu (starší žiaci) alebo list (študenti) v mene M.R. Štefánika z jeho výskumných ciest. Nižšie ročníky písali v slovenčine, ale študenti SŠ vo francúzskom jazyku. Podmienkou zapojenia práce do súťaže bolo, že pohľadnica / list budú doplnené výtvarným dielom.
Podľa slov organizátorov, záujem o súťaž bol vysoký, porota dostala vyše 60 prác z celého Slovenska. O to viac nás veľmi teší úspech našich študentiek, ktoré obsadili popredné priečky v oboch kategóriách.

Kategória "Štefánikova pohľadnica":
2.miesto : Brtková Terézia
3.miesto : Špirňáková Ema

Kategória "Štefánikov list":
2.miesto : Hamacková Zuzana
3.miesto : Babicová Tamara

Dievčatá boli ocenené diplomami a vecnými cenami priamo na hlavnom pódiu v Starej Tržnici v Bratislave, kde sa Noc výskumníkov konala. Na vyhlasovaní výsledkov sa okrem nich zúčastnili i ďalšie naše študentky, ktoré sa umiestnili do piateho miesta. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Fotky z podujatia a úspešné práce uvádzame nižšie.Mgr.Iveta Kmeťová, kmetova@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok