Štefánikova pohľadnica, Štefánikov list

V rámci hodín francúzskeho jazyka sme si i my pripomenuli 100.výročie od leteckej nehody M.R.Štefánika tým, že sme sa zúčastnili literárnej súťaže Štefánikova pohľadnica, Štefánikov list.

Žiaci tried sekunda, tercia, kvarta, sexta, 1.A a 2.A sa v rámci hodín francúzštiny zapojili do celoslovenskej súťaže Štefánikova pohľadnica, Štefánikov list. Zadaním bolo napísať pohľadnicu (sekunda, tercia a kvarta) alebo list (sexta, 1.A a 2.A) v mene Milana Rastislava Štefánika z jeho výskumnej cesty. Keďže pohľadnica / list museli vychádzať z reálnych ciest Štefánika, žiaci sa v prvom rade zoznámili s jeho životom, zisťovali si detailnejšie informácie o nimi vybranej kapitole jeho života. Následne písali pohľadnicu / list, pričom nižšie ročníky písali v slovenčine, ale starší žiaci vo francúzskom jazyku. Podmienkou zapojenia práce do súťaže bolo, že pohľadnica / list budú doplnené výtvarným dielom.
Študenti vypracovali nádherné práce, jazykovo i výtvarne prepracované. Tie najzaujímavejšie obsahom ako i jazykovo a výtvarne najlepšie sme poslali do celoslovenskej súťaže. Zopár ukážok prác uverejňujeme.Mgr.Iveta Kmeťová, kmetova@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok