Simulované rokovanie národného parlamentuPrávnická fakulta Univerzity Komenského organizuje súťaž s názvom "Simulované rokovanie národného parlamentu" v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky. Do tejto súťaže sa zapojili aj študenti našej školy Timea Jančiová, Nina Božeková, Andrej Blaško a Ján Haluška, všetci z oktávy a Vladimíra Hricová zo 4. A. Súťažný tím si zvolil názov Ružomberská rada Slovenskej republiky.
V prvom kole mali súťažiaci vytvoriť vlastný originálny návrh zákona s dôvodovou správou aj s doložkou finančných a ekologických vplyvov na spoločnosť. Ružomberská rada Slovenskej republiky vytvorila v decembri 2018 návrh Zákona o poskytovaní podpory začínajúcim podnikateľom. S týmto úspešným návrhom naši študenti postúpili do druhého, t.j. semifinálového kola, ktoré sa konalo 22.2.2019 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Semifinále prebiehalo v piatich simulovaných výboroch ( ústavnoprávnom, vzdelávacom, finančnom, vo výbore pre verejnú správu a vo výbore pre životné prostredie ) , kde súťažiaci rokovali o svojich návrhoch zákonov. Menili a dopĺňali návrhy zákonov. Svoje argumentačné zručnosti si preverili aj v simulovanom zasadaní národného parlamentu, kde mali možnosť vystúpiť v pléne. Súťažiaci boli hodnotení aj za faktické poznámky či procedurálne návrhy, ktoré podali. Na záver súťaže organizátori preverili vedomosti súťažiacich z histórie aj náuky o spoločnosti.
Do finálového kola postúpila aj naša Ružomberská rada Slovenskej republiky. Blahoželáme nášmu tímu a želáme veľa úspechov vo finále priamo na pôde NR SR.Mgr. Ivana Tomajková, tomajkova@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok