Účasť na spomienkovom stretnutí

V piatok 9.novembra sme si pripomenuli historické udalosti položením venca na spomienkovom stretnutí k 100. výročiu ukončenia Prvej svetovej vojny a vzniku Československej republiky.

Konalo sa na Námestí slobody pri pomníku Slobody slovenského národa za účasti zástupcov mesta Ružomberok, Zväzu vojakov SR, Vojenského útvaru Ružomberok a ďalších organizácií. Pietnu spomienku zahájilo rozozvučanie "Zvonov mieru" a štátna hymna SR. Nasledoval pietny akt kladenia vencov, ktorého sme sa aktívne zúčastnili i my a položením venca za Gymnázium sme si pripomenuli pamiatku padlých vojakov tohto vojnového konfliktu. Nakoľko 11.11.2018 pripadlo tohto roku na nedeľu, v pondelok 12.11. sme i u nás v škole, v rámci relácie v školskom rozhlase k tomuto výročiu, rozozvučali "Zvon mieru". Zvuk zvona je symbolom toho, že nezabúdame a ctíme si pamiatku všetkých obetí vojen a ozbrojeného násilia, bez rozdielu, či patrili k víťazným alebo porazeným armádam, vyznávali rôzne náboženstvá, boli rôznych národnosti alebo rás.Mgr.Iveta Kmeťová, kmetova@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok