Deň rodiny 2018

Žilinský samosprávny kraj

Kliknite: Deň rodiny 2018


                                                                                     PhDr. Miroslav Druska
                                                                                           riaditeľ školy

PhDr. Miroslav Druska, riaditeľ školy, druska@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok