KONZULTAČNÉ ODPOLUDNIE

10.1.2013


Dňa 10. 1. 2013 (štvrtok) sa uskutoční konzultačné odpoludnie pre rodičov žiakov našej školy. Rodičia budú mať možnosť konzultovať študijné výsledky a správanie svojich detí s jednotlivými vyučujúcimi v čase od 14.30 do 16.30. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

                                                                                       Mgr. Renáta Kodríková
                                                                                     zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Renáta Kodríková, renako@post.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok