Ukončenie štrajku

Oznam

Na základe rozhodnutia štrajkového výboru OZ PŠaV na Slovensku sa štrajk zamestnancov školstva, ktorý začal 26. 11. 2012 prerušuje dňa 28. 11. 2012.

Vyučovanie začne 29. 11. 2012 ( štvrtok ) podľa pravidelného rozvrhu.

                                                                                  RNDr. Miroslav Nociar
                                                                                          riaditeľ školy

RNDr.Miroslav Nociar , riaditeľ školy, nociar@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok