HODINA FRANCÚZŠTINY NETRADIČNOU FORMOU25. apríla 2012 vystúpil v aule Školy úžitkového výtvarníctva francúzsky spevák Nathanaël. Svoje vystúpenie pripravil ako netradičnú hodinu francúzštiny určenú pre našich žiakov študujúcich francúzsky jazyk. Jeho repertoár bol zostavený zo známych piesní, ktoré sú z veľkej časti už súčasťou francúzskeho kultúrneho dedičstva. Počas vystúpenia, ktoré bolo vedené interakčnou formou speváka (učiteľa) a žiaka, mohli žiaci diskutovať a spoločne si zaspievať niektoré známe francúzske šansóny, ako napríklad "Aux Champs Elysées", "Nathalie" alebo "La Boheme". Nathanaël skladá a interpretuje tiež vlastné skladby, písané v rovnakom duchu a štýle. Pieseň "Le dernier pétal" mala u našich žiakov veľký úspech. Počas vystúpenia mali možnosť predstaviť sa svojim spolužiakom aj naše speváčky Kristína Debnárova a Salome Buschbacherová. Zaspievali dve pesničky, s ktorými vyhrali Slovenské finále frankofónnej piesne.PaedDr. Jarmila Scheerová, scheerj@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok