Zasiahni

Zasiahni - Ta affaere - ...

Jedno slovo, ktoré spojilo študentov stredných škôl štyroch krajín, Slovenska, Nórska, Litvy a Ukrajiny, aby spoločne poukázali na potrebu riešenia ekologických otázok vo svojej krajine. Táto akcia sa zrodila na základe teoretických ideí z 1.medzinárodnej konferencie "Bjornson 2010" a prebiehala vo všetkých 4 krajinách v dňoch 12.4. a 14.4.2011. V našom meste sa táto akcia uskutočnila v utorok - 12.4. pred kultúrnym domom. Jej cieľom bolo oboznámiť ľudí s možnými riešeniami otázky hromadenia odpadu. Študenti nášho gymnázia na dve hodiny vystavili koláž a vrecia odpadu vyzbieraného na škole počas jediného dňa a v hodinách od 1300 do 1500 rozdávali informačné letáky zahrňujúce štatistické údaje o množstve vyprodukovaného odpadu vo všetkých zapojených krajinách. Poskytovali informácie o množstve celkového odpadu na Slovensku za posledných 8 rokov, no predovšetkým vyzývali ľudí k aktivite. Študenti taktiež informovali o možnostiach ako minimalizovať, znovu používať a recyklovať odpad. Väčšinou sa stretli s pozitívnym ohlasom, čo dokazuje, že ľudom osud životného prostredia nie je ľahostajný a sú ochotní niečo nové sa dozvedieť ,možno zmeniť niektoré zo svojich zvykov. Niekedy sú to práve maličkosti, ktoré najviac zavážia. Ako hovorí Bjornson : "Dobré skutky spasia svet!" A preto nezabudnite, že ak pomôžete mestu, pomôžete aj sebe.Mgr. Lucia Hricková, lucia.hrickova@yahoo.com
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok