Akadémia&Vapac 5.-7. 10. 2010

Najväčší veľtrh vzdelávania pre študentov stredných a vysokých škôl v Slovenskej republike

Od roku 1997 sa každoročne v októbri uskutočňuje najväčší študentský veľtrh v Slovenskej republike pod názvom AKADÉMIA a VAPAC. Cieľovou skupinou, pre ktorú je veľtrh určený, sú študenti a absolventi stredných a vysokých škôl. Veľtrh AKADÉMIA-VAPAC počas svojej existencie získal medzi študentmi veľkú popularitu, čoho dôkazom je každoročná návštevnosť viac ako 10 000 študentov z celého Slovenska.


6. októbra na veľtrh vycestovali študenti štvrtého ročníka a oktávy nášho gymnázia pod vedením RNDr. Igora Ridošku, RNDr. Daniela Polčina, CSc. a PhDr. Jána Bábela. 40 študentov získalo pomerne objektívny obraz o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v Čechách.

Fotoalbum


h. doc. RNDr. Daniel Polčin, CSc., polcin@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok