Juraj Druska z 1.A – najlepší matematik v Žilinskom kraji

Vynikajúci úspech dosiahol Juraj Druska, študent 1.A triedy, ktorý sa v krajskom kole matematickej olympiády kategórie C umiestnil na 1. mieste.

Krajské kolo MO - kat.C pre školský rok 2009/2010 sa uskutočnilo 30.3.2010 v Žiline.
Víťazstvo je o to cennejšie, že súťaže sa zúčastnili najlepší riešitelia školského kola MO takmer zo všetkých gymnázií Žilinského kraja.
Jurajovi gratulujeme.Mgr. Miroslav Krajník, krajnik@zoznam.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok