Audit Zelenej školy

Zaujímavé informácie o škole z pohľadu projektu.Okruhy projektu sú spracované v tabuľkách a ich záložky nájdete v ľavom dolnom rohu.

Údaje budú priebežne dopĺňané. Po jesennom audite prebehne jarný.
tabulky


Mgr.Blanka Boháčová, bohacova@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok