Zelená škola

Nový ľudia, nový projekt - po piatich rokoch je tu opäť Zelená škola.

Program Zelená škola je medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Ekoškôl (Eco-Schools).
Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole a spoločnosti.
Proces Zelenej školy je holistický - celostný. Zahŕňa celú školu - žiakov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov spolu s členmi miestnej komunity - rodičmi, samosprávou, médiami, miestnymi organizáciami a firmami. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločné pochopenie pre spôsob fungovania školy, ale aj komunity, ktorý rešpektuje a chráni životné prostredie.
V programe Zelená škola sa uplatňuje praktický postup 7 krokov. Pre podrobné rozpracovanie je potrebné si vybrať minimálne jednu z nasledujúcich tém: voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody.
7 krokov Zelenej školy zahŕňa:
1) Vytvorenie Kolégia Zelenej školy
2) Environmentálny audit školy
3) Environmentálny akčný plán školy
4) Monitoring a hodnotenie
5) Environmentálny Školský vzdelávací program
6) Informovanie a zapájanie širšej školskej komunity
7) Eko-kódex
Program Zelená škola sa na Slovensku realizuje od roku 2005 a v školskom roku 2009/10 sa o získanie certifikátu uchádza 120 škôl. Celosvetovo je do programu Eco-Schools zapojených vyše 27 tisíc škôl zo 44 krajín 4 kontinentov. Na našej škole sme vytvorili Kolégium Zelenej školy, ktorého členmi sú:
primátor mesta Ružomberok Ing. Michal Slašťan
riaditeľ školy RNDr. Miroslav Nociar
zástupca riaditeľa školy PhDr. Miroslav Druska
konzultant Zelenej školy Radoslav Plánička
zástupca rodičov Miloš Kodrík
koordinátor profesorka školy Mgr. Blanka Boháčová
prevádzková pracovníčka školy pani Bystričanová
líder Zelenej školy Jakub Dobšinský
líder Zelenej školy Zuzana Straková
Michaela Fričová
Veronika Šípková
Martin Faga
Paula Hanulová
Zuzana Fričová
Eva Šimková
Barbora Vitálišová
Patrik Bauer
l

Jakub, dobsinsky.j@centrum.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok