Elektronická žiacka knižka aktuálne

od októbra 2009 k dispozícii rodičom

Od októbra 2009 rodičom študentov našej školy je sprístupnená elektronická žiacka knižka. Umožňuje na základe zadania používateľského mena a hesla všetkým rodičom našich žiakov nahliadnúť do klasifikácie svojho dieťaťa z jednotlivých predmetov. Prehľad klasifikácie bude aktualizovaný každý mesiac.
V rámci tejto elektronickej komunikácie pedagógov s rodičmi budú zasielané podľa potrieb i e-mailové správy a SMS správy jednotlivým rodičom alebo skupinám rodičov. Potrebné informácie o prihlasovaní sa do tohto informačného systému dostali rodičia na triednych schôdzach Rady rodičov v utorok 20. októbra 2009. Obdržali tiež osobné prihlasovacie údaje pre prístup ku známkam svojho dieťaťa. Rodičia, ktorí si doteraz nevyzdvihli prihlasovacie údaje, môžu tak kedykoľvek spraviť u triedneho profesora svojho dieťaťa.

Kliknite: "Elektronická žiacka knižka"

Pohodlný okamžitý prístup ku žiackej knižke nájdete vždy na webovej stránke školy: www.gymrk.sk
po kliknutí na "Elektronická žiacka knižka" v hlavnom menu stránky:h. doc. RNDr. Daniel Polčin, CSc., polcin@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok