Výsledky fotosúťaže

o najpútavejšiu prázdninovú fotografiu leta 2009

Prezentácia najlepších fotografií

>h. doc. RNDr. Daniel Polčin, CSc., polcin@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok