Literárna exkurzia 2.A, 2.B a sexty na Orave

30.septembra 2009 o 7.30 hod. spred školy odchádzali dva autobusy s 83 študentmi na literárnu exkurziu, ktorej cieľom bolo zoznámiť sa so životom a tvorbou významných predstaviteľov slovenského realizmu a medzivojnovej literatúry.

Prvá zastávka bola v Jasenovej, rodisku Martina Kukučína, autora známych poviedok Rysavá jalovica, Neprebudený, Keď báčik z Chochoľova umrie či románu z jeho pôsobenia na ostrove Brač v Juhoslávii Dom v stráni. Na modro namaľovaná chalupa, nízke dvere, pôvodný nábytok a k tomu pútavé rozprávanie oživené zábavnými historkami zo života tohto prozaika určite zanechali svoj dojem. Rodný dom Martina Kukučína sa zachoval zásluhou rekonštrukcie z roku 1960, odkedy je aj prístupný verejnosti. Je to typická dolnooravská usadlosť stredného roľníka z polovice 19. storočia. Postavil ho spisovateľov otec v roku 1856, ako o tom svedčí nápis vyrytý do hrady prednej izby. Objekt s dvorom tvorí uzavretý celok. Jednotlivé miestnosti sú zariadené dobovým nábytkom tak, ako to bolo za spisovateľovho života. V areáli dvora v hospodárskej budove a v zastrešenom priestore pri vchode sú vystavené pracovné nástroje a náradie, ktoré boli používané pri poľnohospodárskych prácach a zabezpečovaní chodu domácnosti. V tesnom susedstve objektu, v blízkom parku, je osadená socha spisovateľa v nadživotnej veľkosti od akademického sochára Jána Kulicha.
Druhou zastávkou bol Vyšný Kubín, kde si študenti mohli prečítať pamätnú tabuľu na mieste, kde voľakedy stál a neskôr vyhorel dom jedného z najväčších básnikov slovenskej literatúry Pavla Országha - Hviezdoslava.
Ďalej sme pokračovali cez Námestovo a Slanú Vodu, až sme sa dostali k budove hájovne pod Babou horou, kde je nainštalovaná literárna expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy. Expozícia na jednej strane predstavuje prostredie, v ktorom básnik čerpal inšpirácie, na druhej strane približuje dielo od jeho vzniku, prvého vydania, ako i jeho odraz v iných umeniach - divadelnom, filmovom a výtvarnom.
Snahou tvorcov bolo priblížiť atmosféru vtedajšieho bývania v oravských hájovniach a znázorniť v časovom slede zrod a postupnú realizáciu autorovej myšlienky vytvoriť túto lyricko ? epickú skladbu. V hájovni, v ktorej sa rodila Hájnikova žena, sa v roku 1904 narodil Milo Urban - výrazná osobnosť novej modernej slovenskej medzivojnovej literatúry, spisovateľ, redaktor a prekladateľ, ktorý navštevoval aj ružomberské gymnázium. V zrekonštruovanej zrubovej stavbe je dlhodobá výstava, približujúca životné osudy a tvorbu prozaika, známeho hlavne románom z obdobia 1. svetovej vojny Živý bič, ktorý patrí k najprekladanejším slovenským literárnym dielam do inojazyčných literatúr.
Exkurziu ukončilo krátke zastavenie v Dolnom Kubíne. Niektorí študenti zašli do cukrárne, iní do pizzérie, každý si čas spríjemnil podľa vlastnej chuti...
PhDr. Mária MackováMgr. J.Putera, jputera@zoznam.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok