Pripravovaná exkurzia DIGITEX

Brno 2009

Informácie pre záujemcov

Predpokladáme 2 autobusy študentov nášho gymnázia. Po naplnení počtu 96 záujemcov ďalší sa nebudú môcť exkurzie zúčastniť.h. doc. RNDr. Daniel Polčin, CSc., polcin@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok