Fyzika v praxi - Planetárium a hvezdáreň Žiar nad Hronom

fyzika populárne 3

Dňa 18. júna 2009 Fyzikálny krúžok pri Gymnáziu v Ružomberku uskutočnil poznávaciu exkurziu pre študentov prvého ročníka nášho gymnázia do Hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom. Bola venovaná vyhlásenému tohtoročnému roku Astronómie 2009. Prvá zastávka bola v Banskej Bystrici, kde pomerne strmé stúpanie na Vartovku bolo odmenené návštevou miestnej hvezdárne spojenou s premietaním vedecko-populárneho filmu o galaxiách a s pozorovaním nášho Slnka hvezdárskym ďalekohľadom. Druhá zastávka bola v planetáriu v Žiari n. Hronom. Tu si študenti pozreli atraktívny multimediálny program o severnej hviezdnej oblohe pod kopulou planetária. V premietacej sále následne videli vedecko-populárny film o vzniku a vývoji našej Slnečnej sústavy. Na terase planetária mali tiež možnosť oboznámiť sa s metódami pozorovania Slnka a ďalších objektov kvalitným hvezdárskym ďalekohľadom. Záver pekného a zaujímavého dňa skončil príjemnou prehliadkou Banskej Bystrice.h. doc. RNDr. Daniel Polčin, CSc., polcin@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok