Fyzika v praxi - Atómová elektráreň Mochovce

fyzika populárne 1

Video

Dňa 22. mája Fyzikálny krúžok pri Gymnáziu v Ružomberku uskutočnil už tradičnú poznávaciu exkurziu do Atómovej elektrárne v Mochovciach. Exkurzie sa zúčastnili študenti tretieho ročníka. V rámci zaujímavého programu mali možnosť prezrieť si simulátor operátorov a strojovňu, v druhej časti v rámci multimediálneho programu boli oboznámení s históriou výstavby AE, perspektívou ďalšieho dobudovania dvoch nových blokov a s bezpečnostnými systémami ochrany.h. doc. RNDr. Daniel Polčin, CSc., polcin@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok