Kréta 23.-31.5. 2009

V rámci kurzu na ochranu zdravia a prírody odcestovalo 38 študentov nášho Gymnáziana na ostrov Kréta do letovista Analipsi.

Keďže išlo o kultúrno-poznávací zájazd, navštívili sme najväčší palác Knossos. Po návšteve tejto pamiatky sme si pozreli film o výrobe kvalitného gréckeho vína a olivového oleja, ktoré sa vyrábajú práve v oblasti, kde sme bývali. Tiež sme sa prechádzali uličkami Heraklionu, najväčšieho mesta a zároveň hlavného mesta Kréty. Po uplynutí príjemného slnkom zaliateho týždňa sme sa v nedeľu ráno 31.5. vrátili domov plní neopakovateľných zážitkov, ktoré v nás zostanú do smrti. Naše poďakovanie patrí vedeniu školy za umožnenie tejto krásnej akcie a prof. Časovi a Piklovi za organizáciu a jej korektné vedenie.Mgr. Jaroslav Pikla, pikla@gymrk.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok