Matematická olympiáda a Pytagoriáda 2008/2009

Informácia o priebehu a výsledkoch Matematickej olympiády a Pytagoriády.

Naši študenti sekundy si mohli zmerať sily v Matematickej olympiáde so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok. Okresné kolo matematickej olympiády sa uskutočnilo 8.4.2009 na ZŠ Klačno. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov a nás veľmi teší úspech, ktorý dosiahli:

Iveta Matajová - 1. miesto v okresnom kole
Tomáš Macík - 2.miesto v okresnom kole

Študenti prímy, sekundy a tercie sa úspešne zúčastnili okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda.
Najskôr prebehlo školské kolo, z ktorého postúpili do okresného kola len úspešní riešitelia. Okresné kolo sa uskutočnilo 29.4.2009 v Kultúrnom dome, kde vo všetkých kategóriách súťažilo 216 žiakov. O to je cennejšie umiestnenie našich najlepších: v kategórii Z5

Daniel Backov - 3.miesto v okresnom kole
Martina Demikátová - 4.miesto v okresnom kole

Úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme im, aby aj v budúcom školskom roku takto vzorne reprezentovali školu.
Mgr. Miroslav Krajník, krajnik@zoznam.sk
Stiahnuté z Gymnázium Ružomberok