Linky :: 
  
 Index | Registrácia | Hľadať | Galéria | Diskusia | Neprihlásený užívateľ  //Pondelok, 22. Júla 2024 
Menu
Zriaďovateľ
Dotazník spokojnosti vzdelávacieho procesu
__________________
Zverejnené zmluvy
Zverejnené faktúry a objednávky od decembra 2013
Tlačivá na stiahnutie
Dokumenty
Výročné správy
__________________
Štúdium
História
Zoznam absolventov od šk. r. 1975/76
Ochrana osobných údajov
Kontakty
Suplovanie v triedach
Rozvrh hodín
Elektronická žiacka knižka
Jedálny lístok

Kategórie
Informácie o škole
Kritériá pre prijímacie skúšky
Horúca linka pre maturantov
Výchovný poradca
Cudzie jazyky
Biológia
Občianska náuka
Matematika
Geografia
Chémia
Fyzika
Informatika
Dejepis
Slovenský jazyk a literatúra
Telesná výchova
Projekt Comenius
Projekt "Zelená škola"
Projekt CENTENAIRE - Storočnica

Navigácia
Index
Top 10 autorov
Top 20 článkov
Hľadať
Výpis článkov
Galéria

Diskusie

Linky
Vlak-Bus


    GYM FIT

Dňa 24. novembra 2010 sa konal na štátnom gymnáziu v Ružomberku seminár pre učiteľov materských a základných škôl pod názvom " Buď fit s gymnastikou"

Prvým z projektov Národnej kampane je projekt GYM FIT zameraný pre deti materských a základných škôl. Je to súbor aktivít, ktorý zahŕňa vzdelávanie učiteľov a trénerov, tvorbu metodických a didaktických pomôcok, ktoré prispievajú k rozvoju základných pohybových schopností a zručností prostredníctvom gymnastických cvičení. Cieľovými skupinami projektu sú nielen deti a mládež, ale aj učitelia, tréneri a pedagógovia. Práve pre všetkých, ktorí hodiny pohybovej a telesnej výchovy detí vedú, sme pripravili v poradí už druhý seminár, ktorý im pomôže v hľadaní nových metód a foriem pri práci.

Seminár otvoril riaditeľ školy RNDr. Miroslav Nociar , privítal účastníkov seminára a vyjadril presvedčenie, že novými zábavnejšími formami a novým prístupom sa gymnastika stane obľúbenou formou športovej výchovy . Seminár bol zorganizovaný pod záštitou SGF v spolupráci s odborom školstva v Ružomberku , štátnym Gymnáziom a Odborom RTVŠ Akcent M. Prvú časť seminára viedla Mgr. Janka Fričová a bola zameraná na správne prevedenie testovania a tvorbu pohybových zostáv. V druhej časti sa pani Emília Fialová z Bratislavy vo svojej prednáške zamerala na hudobno-pohybové vzťahy a rytmicko-pohybovú výchovu. Seminár sa zúčastneným veľmi páčil a jeho výsledok - vytvorené pohybové skladby si bude môcť verejnosť pozrieť na celoslovenskom gymnastickom dni, ktorý sa bude konať pod záštitou SGF v Ružomberku dňa 30. mája 2011.

Informačná publikácia BUĎ FIT s gymnastikou a testy GYM FIT je úvodnou publikáciu Národnej kampane Slovenskej gymnastickej federácie BUĎ FIT s gymnastikou a túto publikáciu dostane každá zo zúčastnených škôl.

Fotoalbum




Autor : Mgr. Janka Fričová, čítané 19976x
Hodnotenie:    |  Streda, 8. Decembra 2010


Vaše hodnotenie :   horšie  lepšie
Prihlásenie
Login:
Heslo:

Počasie

Anketa
Ako často navštevujete naše stránky?
(8043 hlasov)

Denne
45%

Týždenne
27%

Občas
28%

Hľadať
 
v článkoch
v novinkách
v hlavnom menu
v diskusiach

Čítané
Rozlúčka s maturantmi

Beseda s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom

Deň plný fyziky

Elektronická žiacka knižka aktuálne

Fyzika v praxi - Atómová elektráreň Mochovce

Sessions
Naše stránky si práve číta 1650 čitateľov, z toho je 0 zaregistrovaných

BackEnd
Odkazy na nové články je možné preberať pomocou backend.php

Naša ikona
Páčia sa Vám naše stránky ? Ak áno, podporte nás prosím a umiestnite si na svoju stránku našu ikonku:





Copyright 2009 Gymnázium Ružomberok, All rights reserved.
Powered by DEV web management system